Xã An Điền triển khai kế hoạch quản lý đất đai

Ngày 06/3/2020, xã An Điền tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tăng cường công tác quản lý đất đai, kiểm tra trật tự xây dựng, kế hoạch tăng cường công tác bảo vệ môi trường năm 2020.
Thực hiện công tác quản lý đất đai, kiểm tra xây dựng, bảo vệ môi trường, thời gian qua, xã An Điền luôn tăng cường công tác tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh xã, công khai thủ tục hành chính từ xã đến ấp. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra xây dựng. Nhờ đó, việc chấp hành pháp luật xây dựng có chuyển biến tích cực hơn, số hộ xin cấp phép xây dựng ngày càng cao hơn, giảm nhiều trường hợp xây dựng trái phép. Cụ thể, trong năm 2019, kiểm tra 69 trường hợp xây dựng, trong đó, 64 trường hợp có giấy phép, 05 trường hợp chưa có giấy phép, giảm 20 trường hợp so với năm 2018.
Về công tác môi trường, trong năm đã phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra 20 trường hợp, qua đó đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường 02 trường hợp với số tiền 28 triệu đồng.
Trong năm 2020, xã An Điền sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai, kiểm tra trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, từng bước đưa công tác quản lý trật tự xây dựng, chỉnh trang đô thị vào nề nếp, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng, môi trường trên địa bàn.

Nguồn: BTT website xã tổng hợp lấy tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *