Xã An Điền triển khai chuyên đề học tập 2020

Xã An Điền triển khai chuyên đề 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tải tài liệu Tại Đây

Ngày 11/3/2020, Đảng ủy xã An Điền tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn xã, với trên 180 lượt Đảng viên, cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu được Thạc sĩ Đinh Thị Điều – Nguyên phó trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện chính trị khu vực 2, thành phố Hồ Chí Minh triển khai các nội dung, quan điểm cơ bản chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó trọng tâm là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh để đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới.

Sau khi học tập chuyên đề năm 2020, mỗi cán bộ, đảng viên của xã sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể, gắn với công việc chuyên môn được giao để học tập, làm theo Bác một cách thiết thực, hiệu quả nhất.

Nguồn: BTT website xã tổng hợp lấy tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *