Xã An Điền Tổ chức Lễ ra quân thực hiện công tác dân vận phối hợp trên địa bàn xã năm 2023

Được sự thống nhất và chỉ đạo của BTV Đảng ủy xã, Sáng ngày 15/6/2023, Khối vận xã phối hợp với UBND xã tổ chức Lễ ra quân thực hiện công tác dân vận phối hợp trên địa bàn xã năm 2023.
Đến dự Lễ phát động có các đồng chí:
1. Đồng chí Nguyễn Minh Đức – UV. BTV Đảng ủy, Trưởng khối vận, Chủ tịch MTTQ xã;
2. Đồng chí Nguyễn Thanh Quang – ĐUV, Phó Chủ tịch UBND xã;
Cùng các đồng chí Trưởng , Phó các Ban, ngành, đoàn thể xã, Các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng, Phó BLĐ, Ban CTMT ấp và hơn 300 đoàn viên, hội viên, lực lượng nòng cốt, lực lượng dân quân xã, Ban giám hiệu, giáo viên các trường và nhân dân trên địa bàn xã tham gia.
Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào do địa phương phát động.
Tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong nhận thức và hành động thực tiễn của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân; hình thành các thói quen và ý thức xây dựng các hành vi ứng xử trong đời sống hàng ngày, góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; tạo mỹ quan đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp, văn minh hiện đại.
Phát huy vai trò nòng cốt của các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội trong công tác dân vận, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên cùng gia đình trong việc thực hiện nếp sống văn minh. Huy động tối đa các nguồn lực, sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng nếp sống văn hoá – văn minh trên địa bàn thị xã nói chung, xã An Điền nói riêng. Xây dựng các phong trào, hoạt động thiết thực nhằm xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh đi vào đời sống của nhân dân.
Sau buổi lễ phát động, đồng loạt các ấp, các trường học, các lực lượng cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng nòng cốt, lực lượng dân quân và nhân dân trên địa bàn xã ra quân thực hiện công tác dọn dẹp vệ sinh, phát hoang và tháo các biển quảng cáo rao vặt trái phép, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương, Nghị quyết, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân dọc 2 bên tuyến đường ĐT 748, ĐH606, ĐH608 cùng thực hiện dọn dẹp vệ sinh và nhắc nhở các hộ buôn bán dọc 2 bên tuyến đường không lấn chiếm lòng lề đường và giữ gìn vệ sinh môi trường.
Thông qua công tác dân vận nhằm phát huy tinh thần đoàn kết gắn bó giữa chính quyền, quân và dân địa phương trong thực hiện các công trình, huy động mọi nguồn lực vật chất, tinh thần từ trong nhân dân để thực hiện hoàn thành và thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, tăng cường quốc phòng – an ninh. Đồng thời thông qua sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể trên địa bàn nhằm tu sửa, chỉnh trang đô thị các tuyến đường thông thoáng, sạch đẹp góp phần nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân và cùng nhau hoàn thành các chỉ tiêu nâng lên Phường An Điền theo kế hoạch đã đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *