Xã An Điền tổ chức hội nghị phản biện xã hội về dự thảo kế hoạch thực hiện phát triển Kinh tế – Văn hoá xã hội – Quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2023.

Chiều ngày 12/6/2023, Uỷ ban nhân dân xã An Điền cùng Uỷ ban MTTQVN xã An Điền tổ chức hội nghị phản biện xã hội về dự thảo kế hoạch thực hiện phát triển Kinh tế – Văn hoá xã hội – Quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2023.
Tham dự hội nghị có ông Trần Thanh Liêm – PBT, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã; ông Nguyễn Minh Đức – UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN xã; ông Nguyễn Văn Hoà – PCT HĐND xã; Uỷ viên Uỷ ban MTTQVN xã cùng Bí thư Chi bộ ấp, Trưởng Ban lãnh đạo ấp, Trưởng, Phó Ban CTMT các ấp và đại diện 25 hộ dân trên địa bàn xã tham dự hội nghị.
Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của nhân dân tham gia hoạt động phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Chủ động phát hiện những nội dung còn thiếu, chưa sát, chưa phù hợp trong chủ trương của cơ quan Đảng, Nhà nước, kiến nghị những nội dung thiết thực, góp phần bảo đảm tính phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính hiệu quả trong việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Phát huy vai trò đại diện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Tại hội nghị, đại diện Uỷ ban nhân dân xã đã thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện phát triển Kinh tế – Văn hóa xã hội – Quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2023 của Ủy ban nhân dân xã An Điền trọng tâm với các chỉ tiêu về phát triển kinh tế như tiếp tục phối hợp xem xét các trường họp đầu tư mới và mở rộng địa điểm kinh doanh sản xuất, tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao của UBND tỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, phối hợp thực hiện việc kiểm điếm, đo đạc thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 748, công tác nghiệm thu xây dựng văn phòng ấp An Mỹ và văn phòng ấp Kiến An, công tác thu chi ngân sách. Về văn hoá xã hội tập trung các nội dung trong giáo dục như công tác sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, công tác tuyển sinh cho năm học 2023-2024, công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, bệnh sốt xuất huyết, thực hiện tốt Phong trào ”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, thực hiện tốt các chế độ chính sách cho gia đình liệt sĩ, người có công cách mạng, công tác giảm nghèo việc làm. Đối với lĩnh vực quốc phòng an ninh tập trung công tác giữ gìn an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội, vận động nhân dân thực hiện định danh điện tử VneID, công tác phòng cháy chữa cháy, phổ biến giáo dục pháp luật, giải quyết tốt đơn thư khiếu nại theo đúng quy định, nâng cao tỷ lệ hoà giải thành.
Tại hội nghị, các đại biểu tham dự hội đều cơ bản thống nhất, đồng thuận các nội dung dự thảo kế hoạch thực hiện phát triển Kinh tế – Văn hóa xã hội – Quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2023 của Ủy ban nhân dân xã và có 05 đại biểu đại diện các ấp tham phát biểu phản biện, đóng góp với 19 nội dung, ý kiến trao đổi, đóng góp, đề xuất giải pháp giúp Uỷ ban nhân dân xã kịp thời định hướng, bổ sung vào kế hoạch hiện phát triển Kinh tế – Văn hóa xã hội – Quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2023.
Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Minh Đức – UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQNV xã đã đánh giá cao tinh thần tham gia phát biểu phản biện biện, đóng góp vào dự thảo kế hoạch của các vị đại biểu tham dự hội nghị, những ý kiến ngắn gọn, đúng nội dung, trọng tâm theo yêu cầu hội nghị đặt ra, các ý kiến đều có tính xây dựng, đề nghị UBND xã ghi nhận, kịp thời định hướng, bổ sung vào kế hoạch thực hiện phát triển Kinh tế – Văn hóa xã hội – Quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2023 của Ủy ban nhân dân xã./.
Nguồn: UBMTTQVN xã An Điền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *