Xã An Điền tổ chức hội nghị cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách năm 2023

Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 18/01/2023 tại Hội trường UBND xã An Điền. UBND xã phối hợp với Công đoàn cơ sở xã tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023 để đánh giá tình hình thực hiện năm 2022, đề ra chương trình, kế hoạch công tác và phát động phong trào thi đua, đăng ký thi đua năm 2023.

Tại hội nghị có sự tham gia của Ông Lê Nguyên Khôi – TUV – BT.ĐU xã; Ông Trần Thanh Liêm – PBT.ĐU – CT.UBND xã; Ông Nguyễn Minh Đức – UV.TV ĐU – CT.UBMTTQ xã; Ông Nguyễn Thanh Quang – PCT.UBND, CT.CĐCS xã cùng tất cả các cán bộ, công nhân viên chức lao động và công đoàn viên CĐCS xã. Tại cuộc họp đã thông qua Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị trước đó và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan. Thông qua Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã An Điền năm 2022; Đánh giá tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2022; Báo cáo ước thực hiện thu – chi ngân sách của cơ quan năm 2022 và dự toán khoán chi nội bộ năm 2023; Báo cáo công khai việc thu – chi kinh phí hoạt động của Công đoàn năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân năm 2022 và phương hướng năm 2023 của CĐCS; Thông qua Quy chế thu – chi quỹ của CĐCS xã An Điền năm 2022; Thông qua Quyết định ban hành Quy chế văn công vụ cơ quan của Ủy ban nhân dân; Thông qua kế hoạch nội dung chương trình học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức “ Hồ Chí Minh” năm 2023; Triển khai kế hoạch phát triển KTXH-QPAN năm 2023 của UBND xã An Điền; Triển khai kế hoạch phương hướng hoạt động năm 2023 của CĐCS xã;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *