Xã An Điền Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2020

Chiều ngày 13/3/2020, Công đoàn xã An Điền phối hợp với UBND xã tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức xã An Điền năm 2020.

Nguyễn Thị Tuyết Loan- Phó Bí Thư Ñaûng uûy, Chủ tịch UBND phaùt bieåu chæ ñaïo và kết luận hội nghị.
Trong năm 2019, thực hiện tinh giản biên chế có sự thay đổi số lượng cán bộ đã tác động ảnh hưởng đến những hạn chế trong công tác của địa phương trong năm 2019.
-Tiếp tục tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đảng các cấp trên các lĩnh vực; nhất là Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu kinh tế – xã hội năm 2020,
Đồng thời thực hiện các sự kiện quan trọng như; Chào mừng Đại hội đảng các cấp. Tập trung nhiệm vụ Chính trị quan trọng và hoàn thành các chỉ tiêu Nghị Quyết đề ra, tiếp tục thực học tập tư tưởng Đạo đức Hồ Chí Minh hiện chuyên đề năm 2020: Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh.
-Làm tốt công tác phối kết hợp giữa các ngành và đoàn thể, giữa cấp trên, cấp dưới, trong và ngoài cơ quan. Phải tập trung thực hiện nhiệm vụ không được lơ là các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra: Về lĩnh vực kinh tế, đầu tư xây dựng, quan tâm đến đời sống tinh thần của nhân dân, đời sống văn hóa phải đảm bảo uốc phòng, an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội phải đảm bảo.
-Lực lượng Quân sự, Công an xã cần có phối kết hợp chặt chẽ, nắm tình hình địa bàn, kịp thời giải quyết các vụ việc ở cơ sở, không để xảy điểm nóng, phức tạp, khiếu kiện đông người giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiềm chế gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.

Đội ngũ cán công chức xã cần tiếp tục phát huy đoàn kết một lòng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng trong công việc phát triển địa phương. Tập trung thực hiện kỹ cương kỹ luật cơ quan, cán bộ, công chức hiện nay phải thực hiện 02 nhiệm vụ vì vậy phải ý thức tăng cường chủ động đề xuất tham mưu thực hiện công việc theo chương trình đã đưa ra. Tích cực nghiên cứu, tham khảo tài liệu, văn bản. Sắp xếp công việc giải quyết cho khoa học, kịp thời tham mưu thực hiện nhiệm vụ địa phương.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thực hiện nghiêm quy định về cơ chế một cửa và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đối với thành viên bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải thể hiện tin thần giao tiếp chuẩn mực: Trọng dân, gần dân; thực hiện chính quyền thân thiện.
-Thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ ở cơ sở và quy chế dân chủ trong cơ quan.

Nguồn: BTT website xã tổng hợp lấy tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *