Xã An Điền tổ chức Bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2022-2024

Ngày 26/6/2022, trên địa bàn xã An Điền có 05/05 ấp tổ chức Bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2022-2024

Nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc trực tiếp bầu chọn người có đủ tư cách, đạo đức phẩm chất, có ý thức trách nhiệm, có tâm huyết đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, điều hành thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, an ninh và quốc phòng của địa phương, cộng đồng dân cư ấp và nhiệm vụ cấp trên giao, góp phần quan trọng trong việc củng cố chính quyền cơ sở vững mạnh.

Cuộc bầu cử cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2022-2024 được diễn ra vào Ngày 26/6/2022 (Ngày chủ nhật), hình thức bầu cử bằng hình thức tổ chức cuộc bầu cử riêng để bỏ phiếu kín, thành phần cử tri bầu cử Trưởng ấp là cử tri đại diện hộ gia đình.

Toàn xã có 2.459 cử tri đại diện hộ gia đình, có 100% cử tri tham gia bầu cử.

Bên cạnh đó, MTTQ xã, đoàn thể thành viên và Ban CTMT các ấp tăng cường công tác giám sát công tác chuẩn bị bầu cử và ngày bầu cử, đảm bảo dân chủ, công khai, không có các vụ việc khiếu nại liên quan đến công tác Bầu cử.

Kết quả bầu cử, cử tri đã lựa chọn bầu 05 người trúng cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2022-2024

1.Ông Mai Bá Hùng – Trúng cử Trưởng BLĐ ấp An Sơn (82,32%)

2.Ông Nguyễn Quốc Danh – Trúng cử Trưởng BLĐ ấp An Mỹ (91,74%)

3.Ông Võ Văn Lược – Trúng cử Trưởng BLĐ ấp Kiến Điền (70,84%)

4.Ông Nguyễn Thanh Sơn- Trúng cử Trưởng BLĐ ấp Kiến An (76,39%)

5.Ông Nguyễn Tấn Tài – Trúng cử Trưởng BLĐ ấp Tân Lập (82,15%)

Trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN phối hợp với Đài truyền thanh và Ban CTMT các ấp tiếp tục tuyên truyền kết quả bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2022-2024./.

Nguồn: MTTQ xã.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *