UBND xã An Điền tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 902/UBND-VX ngày 31/3/2020 của UBND thị xã Bến Cát về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đến ngày 22/4/2020

UBND xã An Điền tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đến ngày 22/4/2020 trên địa xã: thực hiện việc kiểm soát việc đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, vận động cán bộ, công chức và người dân đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn 2m khi đến trụ sở UBND xã để làm việc hoặc liên hệ công tác giải quyết TTHC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *