UBND xã An Điền phối hợp với Phòng Tư Pháp, Công an thị xã tuyên truyền PBGDPL cho thanh niên công nhân tại công ty Frama Group địa bàn ấp An Mỹ

Ngày 29/5/2020 lúc 12h30 tại công ty Frama Group thuộc địa bàn ấp An Mỹ. UBND xã An Điền đã phối hợp với Phòng Tư Pháp, Công an thị xã tổ chức buổi tuyên truyền PBGDPL lưu động cho thanh niên công nhân của công ty với khoảng 450 người dự, cấp phát được 2.500 tờ gấp pháp luật có liên quan. Qua buổi tuyên truyền, các ngành đã kịp thời phổ biến các luật về: Luật Lao động, BHXH, An ninh trật tự, ATGT và sức khỏe sinh sản cho thanh niên công nhân nắm và hiểu biết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *