Trang thông tin điện tử của UBND xã An Điền , thị xã Bến Cát trên nền tảng Zalo.

Với mong muốn nắm bắt kịp thời tình hình Nhân dân trên địa bàn nhằm giải quyết, trả lời kịp thời các thắc của người dân cũng như trong công tác tuyên truyền, chuyển đổi số, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động tại địa phương, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền địa phương, tạo ra nhiều kênh thông tin kết nối với người dân, UBND xã An Điền đã thiết lập thêm kênh kết nối trên nền tảng Zalo để người dân có thể nhanh chóng tìm hiểu các thông tin chính thống,  tình hình trên địa bàn, liên hệ các lĩnh vực hành chính công cũng như góp ý để cải cách chất lượng phục vụ nhân dân trên địa bàn ngày một tốt hơn.
Nguyễn Anh Tuấn (ĐTT-CNTT xã An Điền)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *