THĂM VÀ TẶNG QUÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN NĂM 2024

THĂM VÀ TẶNG QUÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN NĂM 2024 CHO CÁC ĐỒNG CHÍ NGUYÊN LÀ LÃNH ĐẠO ĐỊA PHƯƠNG, ĐẢNG VIÊN KHÓ KHĂN CÁN BỘ TRUNG CAO, ĐẢNG VIÊN 30 ĐẾN 48 TUỔI ĐẢNG CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN, SỨC KHỎE YẾU, NEO ĐƠN ĐẢNG VIÊN 50 NĂM TUỔI ĐẢNG TRỞ LÊN (14 ĐỒNG CHÍ) TRÊN ĐỊA BÀN XÃ AN ĐIỀN. ĐỒNG THỜI THĂM, TẶNG, CHÚC TẾT CÁC CHI BỘ NGOÀI KHU VỨC NHÀ NƯỚC

Sáng ngày 30/01/2024, Đảng ủy xã An Điền đã tổ chức thăm và tặng quà tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo địa phương, đảng viên khó khăn (20 đồng chí), cán bộ trung cao, đảng viên 30 đến 48 tuổi Đảng có hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe yếu, neo đơn (03 đồng chí), đảng viên 50 năm tuổi Đảng trở lên (14 đồng chí) trên địa bàn xã An Điền. Đồng thời thăm, tặng, chúc tết các chi bộ ngoài khu vực nhà nước.

Đ/c Nguyễn Văn Tài-Nguyên trưởng phòng Công nghiệp Bến Cát-Đảng viên 60 tuổi Đảng Đ/c Nguyễn Văn Minh-Nguyên PCT HĐND xã An Điền- Đảng viên 60 tuổi Đảng Đ/c Võ Thanh Điền-Nguyên ủy viên Tuyên huấn Huện ủy- Đảng viên 50 tuổi Đảng Đ/c Võ Văn Dầy- Đảng viên 30 năm tuổi Đảng có hoàn cảnh khó khăn

Bí thư Lê Nguyên Khôi-ThUV, Bí thư Đảng ủy xã thăm, tặng quà, chúc tết các đồng chí nguyên là lãnh đạo địa phương, đảng viên khó khăn, cán bộ trung cao, đảng viên 30 đến 48 tuổi Đảng có hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe yếu, neo đơn, đảng viên 50 năm tuổi Đảng trở lên trên địa bàn xã An Điền

Chi bộ Hoa Thiện Mỹ Công ty Tân Hưng Chi bộ Văn phòng công chứng

Đồng chí Bí thư  Lê Nguyên Khôi-ThUV, Bí thư Đảng ủy xã thăm chúc tết Giáp thìn năm 2024 các chi bộ ngoài khu vực nhà nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *