Tăng cường triển khai, cung cấp và tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn xã năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 11/5/2020 của UBND thị xã Bến Cát tăng cường triển khai, cung cấp và tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn thị xã năm 2020.

Nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn xã. Ngày 13/7/2020 Ủy ban nhân dân xã An Điền đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 57/KH-UBND, ngày 03/7/2020 về tăng cường triển khai, cung cấp và tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn xã và hướng dẫn cho tất cả cán bộ, công chức, ban ngành, đoàn thể.

Tại hội  nghị có sự tham gia Phó Chủ tịch UBND ông Trần Thanh Liêm, cùng các đồng chí trong ban ngành, đoàn thể, thành viên bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Qua buổi hội nghị, cán bộ, công chức, ban ngành, đoàn thể tiếp cận được quy trình thực hiện nộp hồ sơ mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện giải quyết TTHC tại địa chỉ Website: http://dichvucong.binhduong.gov.vn. Qua đó Phó chủ tịch UBND chỉ đạo tất cả các cán bộ, công chức, ban ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền hướng dẫn sâu rộng cho người dân hiểu và thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trong giải quyết TTHC tại địa phương. Cải thiện cách thức thực hiện, đổi mới phương thức phục vụ trong việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin; giảm chi phí hoạt động, tăng năng suất lao động và nâng cao tính công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC, nâng cao chỉ số cải cách hành chính. Đồng thời, Góp phần thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *