“NGÀY THỨ BẢY TÌNH NGUYỆN” GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

“NGÀY THỨ BẢY TÌNH NGUYỆN” GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 🌷🌷
🏵️🏵️Thiết thực chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022).
✍️✍️Sáng Ngày 19/3/2022, Đoàn xã An Điền thực hiện “Ngày thứ bảy tình nguyện” giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân.
👉Với hoạt động tư vấn, hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính, các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tại bộ phận một cửa của UBND xã nhằm tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng tích hợp dịch vụ công trực tuyến với Cổng thông tin quốc gia trong thực hiện thủ tục hành chính trên các lĩnh vực.
🤗🤗“Ngày Thứ bảy tình nguyện” giải quyết thủ tục hành chính” là một hoạt động ý nghĩa, là dịp để mỗi đoàn viên, thanh niên nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong cải cách hành chính.
Nguồn: Tuổi trẻ An Điền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *