Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Bến Cát tập huấn nghiệp vụ thực hiện chính sách tín dụng năm 2023

Ngày 21/06, tại UBND xã An Điền, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã Bến Cát tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ kiêm nhiệm, phối hợp thực hiện tín dụng chính sách xã hội năm 2023 cho trên 50 học viên là cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo – việc làm các xã, phường và trưởng, phó ban lãnh đạo khu phố, ấp trên địa bàn thị xã.
Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe triển khai các nội dung như: Kết quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thị xã; thực trạng hoạt động tín dụng; giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tín dụng trên địa bàn. Bên cạnh đó, lớp tập huấn còn tập trung triển khai các nội dung như: mô hình tổ chức và mạng lưới hoạt động của NHCSXH; tóm tắt các chương trình tín dụng đang thực hiện tại NHCSXH; chức năng và nhiệm vụ của Ban giảm nghèo – việc làm xã, phường và Trưởng ấp, khu phố trong hoạt động tín dụng chính sách.
Qua tập huấn, nhằm cung cấp và cập nhật thêm các nội dung mới, giúp cho cán bộ kiêm nhiệm phối hợp thực hiện chính sách tín dụng của NHCSXH trên địa bàn thị xã thực hiện công tác tín dụng được hiệu quả hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *