MTTQ XÃ AN ĐIỀN TPHỐI HỢP HĐND XÃ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHO ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH, THỊ XÃ TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ GIỮA NĂM

Chiều ngày 6/6/2022, Đại biểu HĐND Tỉnh, Thị xã đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã An Điền, thị xã Bến Cát.

Tham dự hội nghị có đại biểu HĐND tỉnh Bà Trương Thanh Nga và đại biểu HĐND thị xã, lãnh đạo địa phương và 59 cử tri tham dự buổi tiếp xúc. Tại buổi tiếp xúc đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã đã thông báo về việc điều chuyển sinh hoạt của Đại biểu HĐND thị xã theo Thông báo số 12/TB-HĐND, ngày 18/2/2022 của HĐND thị xã Bến Cát, đại diện Đại biểu HĐND tỉnh, thị xã báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND tỉnh, thị xã và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã kiến nghị từ các buổi tiếp xúc trong nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong buổi tiếp xúc, có 10 cử tri tham gia phát biểu, với 14 nội dung chủ yếu xoay quanh các vấn đề vấn đề đắp đê bao sông Thị Tính, công trình thoát nước An Tây, Mai Trung, Việt Hương 2, công tác làm đường GTNT, việc cập nhật các tuyến đường GTNT……Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo địa phương, đại biểu HĐND tỉnh, thị xã đã giải trình, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị chưa được trả lời để chuyển đến các cơ quan có chức năng giải đáp và trả lời cho cử tri vào buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              MTTQ XÃ AN ĐIỀN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *