UBND XÃ AN ĐIỀN -THỊ XÃ BẾN CÁT – TỈNH BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: ấp Kiến An, xã An Điền, TX Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 02743.564.445
Email:banbientapxaandien@gmail.com
——————————————————-