Kỳ họp lần thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND xã An Điền khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 10/11/2020, tại Hội trường UBND xã An Điền đã diễn ra kỳ họp lần thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND xã An Điền khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự kỳ họp có mặt 27/29 vị đại biểu HĐND xã. Kỳ họp đã thông qua dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn chủ trương sử dụng nguồn kết dư cải cách tiền lương chi cho tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và các dự thảo Nghị quyết về nhân sự của HĐND và UBND xã An Điền.

Trong kỳ họp lần thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND xã An Điền khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua miễn nhiệm các chức vụ như: miễn nhiệm chức vụ chủ tịch UBND đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Loan, miễn nhiệm chức vụ PCT.HĐND đối với ông Nguyễn Văn Vọt, miễn nhiệm chức vụ PCT.UBND khối Kinh tế đối với ông Nguyễn Văn Phương, miễn nhiệm thành viên UBND xã chức vụ CHT.BCHQS xã đối với ông Nguyễn Thanh Quang, miễn nhiệm chức vụ trưởng Ban KT-XH đối với ông Lê Hữu Đức. Đồng thời, kỳ họp cũng bầu bổ sung chức vụ CT.HĐND xã An Điền khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Loan, bầu bổ sung trưởng ban KT-XH đối với ông Nguyễn Văn Hiệp, bầu bổ sung CT.UBND xã An Điền khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Thanh Liêm, bầu bổ sung PCT.UBND đối với ông Lê Hữu Đức và bầu bổ sung chức vụ PCT.HĐND đối với ông Nguyễn Thanh Quang.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *