Kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” xã An Điền năm 2023

Ngày 01/11, Đoàn phúc tra kết quả chấm điểm, bình xét công nhận các danh hiệu văn hóa thị xã Bến Cát do bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Bến Cát làm trưởng đoàn đã có buổi phúc tra kết quả chấm điểm, bình xét công nhận các danh hiệu văn hóa tại xã An Điền.
Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và Công tác gia đình xã An Điền đã cụ thể hóa một số chương trình hành động cụ thể thông qua việc ban hành Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 03/02/2023 về việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, Khu nhà trọ văn hóa” năm 2023.  Qua đó, việc triển khai các hoạt động, tổ chức thực hiện nhiều biện pháp đẩy mạnh cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn xã An Điền.
Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Bến Cát phát biểu tại buổi làm việc
Căn cứ Kế hoạch hoạt động của Ủy ban nhân dân xã năm 2023, thường trực BCĐ đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch của BCĐ năm 2023 cho tất cả thành viên Ban chỉ đạo và Ban vận động các ấp, mời Cấp uỷ chi bộ các ấp cùng tham dự.
Trong năm 2023 Ban chỉ đạo xã thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, phân công thành viên Ban chỉ đạo cùng hổ trợ Ban vận động các ấp triển khai và thực hiện theo kế hoạch của Ban chỉ đạo xã, địa phương đã tổ chức rà soát toàn bộ hồ sơ đăng ký gia đình văn hoá, đăng ký ấp văn hoá, đăng ký khu nhà trọ văn hoá và công tác triển khai, thực hiện các phong trào trọng tâm của xã đề ra; qua đó hướng dẫn các ấp khắc phục những hạn chế chưa thực hiện được; chỉ đạo tập trung triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt những nội dung trong  xây dựng đời sống văn hoá, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, chuẩn bị tốt từ đầu năm cho công tác bình xét gia đình văn hoá, ấp văn hoá, khu nhà trọ văn hoá.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *