Hội Nông dân xã An Điền Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028

Sáng ngày 23/02, Hội Nông dân xã An Điền tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028, đây là đại hội điểm cấp xã, phường của thị xã Bến Cát. Đến dự có ông Nguyễn Văn Để – Chủ tịch Hội Nông dân thị xã, ông Lê Nguyên Khôi – Bí thư Đảng ủy xã, ông Trần Thanh Liêm – Chủ tịch UBND xã, ông Nguyễn Văn Hòa – Phó Chủ tịch HĐND xã, Ông Nguyễn Minh Đức – Chủ tịch UBMTTQ xã, ông Lê Hữu Đức – Phó Chủ tịch UBND xã cùng 62 đại biểu đại diện cho 1.134 hội viên nông dân xã.
Trong ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đã báo cáo công tác Hội và phong trào Nông dân nhiệm kỳ 2018-2023. Theo đó, Hội đã bám sát nhiệm vụ của Hội gắn với nhiệm vụ chính trị của xã, chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan xây dựng các chương trình, kế hoạch hỗ trợ hội viên, nông dân sát với nhu cầu và điều kiện của địa phương; công tác tuyên tuyền được Hội chủ động phối kết hợp với các ngành tăng cường tuyên tuyền cả về bề rộng lẫn chiều sâu và trên các phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động của Hội, các gương điển hình tiên tiến; tích cực sưu tầm, cung cấp các tài liệu liên quan đến công tác Hội và phong trào nông dân cho chi hội.
Các chỉ tiêu thi đua đã được Hội Nông dân xã triển khai sớm, đồng bộ, chi hội tích cực, chủ động, phát huy mọi thế mạnh để thực hiện, hầu hết các chỉ tiêu thi đua đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của xã tiếp tục duy trì phát triển ổn định, nhiều chương trình, dự án phát triển nông thôn được thị xã quan tâm đầu tư xây dựng và nhiều vấn đề xã hội đã được quan tâm giải quyết có hiệu quả như: giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chính sách tín dụng đã làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần người dân được cải thiện.
Cụ thể, xã An Điền xuất sắc hoàn thành các chỉ tiêu và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó Hội Nông dân xã đã vận động hội viên hiến đất làm đường giao thông nông thôn trên 1200m[2, ủng hộ trên 250 triệu đồng, trên 200 ngày công, sửa chữa và làm mới trên 12km đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương, tu sửa bờ mương được 1km. Hội đã đăng ký mô hình quản lý 01 tuyến đường “xanh sạch đẹp” với chiều dài 1,5km đạt 100% so với nghị quyết, thực hiện nhiều đợt ra quân làm vệ sinh và tuyên truyền giữ gìn vệ sinh môi trường, phân loại rác thải tại nguồn, trồng hoa và cây xanh xung quanh nhà. Trực tiếp hướng dẫn thành lập 04 tổ hợp tác trồng lan, cây ăn trái, hợp tác xã nông nghiệp, nghề nghiệp trồng mai vàng. Ban chấp hành thường xuyên tham gia các buổi sinh hoạt của các tổ hợp tác để kịp thời nắm tình hình, tranh thủ các nguồn lực để hỗ trợ về vốn, kỹ thuật cho các tổ hợp tác, nhằm giúp các tổ hợp tác đi vào hoạt động có chiều sâu…
Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Hội Nông dân xã An Điền nhiệm kỳ 2023-2028 và kết thúc ngày làm việc thứ nhất.
Đại hội tiếp tục làm việc vào ngày mai 24/02.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *