Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã An Điền

Ngày 16/6/2021, tại Hội trường UBND xã đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã An Điền.

Thông qua Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã An Điền, trên cơ sở đó phát huy những mặt làm được, đồng thời làm rõ những mặt hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện triển khai công tác bầu cử. Tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử trên địa bàn xã An Điền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *