HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ, CÁ NHÂN CÁC ĐỒNG CHÍ BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ XÃ AN ĐIỀN NĂM 2023

Chiều ngày 24/11, Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Điền kiểm điểm cuối năm 2023. Đến dự có có ông Hồ Phương Nam, UVTV, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thị uỷ; Ông Lê Anh Quý UVTV, Trưởng Ban Dân vận Thị uỷ; cùng các thành viên đoàn công tác; Về phía Đảng uỷ xã có ông Lê Nguyên Khôi, ThUV, Bí thư Đảng uỷ xã; Ông Nguyễn Minh Đức, PBT, Chủ tịch HĐND xã; Ông Phan Thanh Thảo, PBT, Chủ tịch UBND xã cùng các đồng chí Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ xã.
Trong năm 2023, Đảng uỷ xã đã lãnh đạo cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo nghị quyết đề ra, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng uỷ xã An Điền nhiệm kỳ 2020-2025. Trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành luôn phát huy tinh thần dân chủ, lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp của tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, qua đó phát huy được sức mạnh của tập thể, của từng cá nhân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác phát triển Đảng luôn được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, trong năm kết nạp mới 15 chỉ tiêu vượt 02 chỉ tiêu, trong năm Đảng uỷ xã đã thành lập 01 tổ chức Đảng ngoài khu vực Nhà nước góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đem lại sự nề nếp hiệu quả cho Chi bộ ngoài khu vực Nhà nước.
Cũng trong năm 2023, UBND tập trung thực hiện công tác xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; công tác đầu tư xây dựng cơ bản, thu – chi ngân sách đảm bảo đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác cải cách hành chính luôn được chú trọng và tổ chức thực hiện kịp thời, đồng bộ. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội đi vào chiều sâu và mang ý nghĩa thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo giữ vững, ổn định, không xảy ra tình hình đột biến, bất ngờ.
Ban Thường vụ Đảng ủy có sự đoàn kết, thống nhất quan điểm. Công tác chỉ đạo, điều hành bám sát theo nghị quyết, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình công tác, các chỉ tiêu trong năm đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *