Hội nghị cán bộ, công chức đầu năm 2021

Ngày 22/01/2021, tại Hội trườg UBND xã đã diễn ra Hội nghị cán bộ, công chức đầu năm 2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, đề ra chương trình, kế hoạch công tác và phát động phong trào thi đua, đăng ký thi đua năm 2021.

Cũng tại Hội nghị đã tuyên bố miễn nhiệm kỳ Ban thanh tra nhân dân cũ 2019-2020 và bầu cử Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới 2021-2020 với 03 đồng chí. Đồng thời, thông qua danh sách khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích hòan thành tốt trong công tác năm 2020 và thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *