Hội đồng nhân dân xã An Điền tổ chức kỳ họp thứ 5, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Sáng ngày 12/7, Hội đồng nhân dân xã An Điền tổ chức kỳ họp thứ 5, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Đội – Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Bến Cát; ông Lê Nguyên Khôi – Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã; bà Nguyễn Thị Tuyết Loan – PBT Thường trực, chủ tịch HĐND xã; ông Trần Thanh Liêm – PBT Chủ tịch UBND xã; ông Nguyễn Minh Đức – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã; Trưởng các đoàn thể và 28 vị đại biểu HĐND xã An Điền khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kỳ họp đã xem xét thông qua các văn bản gồm: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu, phương hướng nhiệm vụ thu chi ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; Tờ trình đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021. Các văn bản do Thường trực HĐND xã trình gồm: Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022, tờ trình về việc ban hành chương trình giám sát năm 2023. Ủy ban MTTQ xã thông báo kết quả tổng họp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm; Ban Kinh tế xã hội và Ban Pháp chế HĐND xã báo cáo công tác thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề xuất UBND xã giải trình làm rõ thêm một số ý kiến còn chưa rõ tại kỳ họp. Kỳ họp thứ năm HĐND xã đã thông qua 06 nghị quyết gồm: Nghị quyết về chương trình giám sát thường lệ và chuyên đề của HĐND năm 2023; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2021, Nghị quyết phê chuẩn dự toán cải tạo, sơn, sửa kho lúa, phòng y tế Ban chỉ huy Quân sự; Nghị quyết Nghị quyết về điều chỉnh tăng, giảm dự toán thu, chi 6 tháng đầu năm 2022.

Hội đồng nhân dân xã

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *