HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ AN ĐIỀN KHOÁ XII-KỲ HỌP THỨ SÁU (THƯỜNG LỆ)

Sáng ngày 23/12/2022, Hội đồng nhân dân xã An Điền tổ chức kỳ họp thứ 6, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Đội – Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Bến Cát; ông Lê Nguyên Khôi – Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã; bà Nguyễn Thị Tuyết Loan – PBT Thường trực, chủ tịch HĐND xã; ông Trần Thanh Liêm – PBT, Chủ tịch UBND xã; ông Nguyễn Minh Đức Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã; ông Nguyễn Văn Hoà – PCT HĐND xã; ông Nguyễn Văn Thanh – Nguyên Bí thư, CT HĐND xã và các vị đại biểu HĐND xã An Điền khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026.
Kỳ họp đã báo cáo trình bày thông qua các văn bản gồm: Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của HĐND;Báo cáo tóm tắt tình hình phát triển KTXH-QPAN năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của UBND; Báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri trong buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 của HĐND; Báo cáo thu-chi ngân sách năm 2022 và dự toán thu-chi ngân sách năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công năm 2022, kế hoạch đầu tư công năm 2023; Thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Sáu của Hội đồng nhân dân; Thông báo kết quả việc tổ chức UB.MTTQ tham gia xây dựng chính quyền năm 202; Kết quả thẩm tra các Báo cáo của Ban KT-XH được Thường trực HĐND xã phân công; Kết quả thẩm tra các Báo cáo của Ban Pháp chế được Thường trực HĐND xã phân công. Xem xét các Tờ trình: Tờ trình về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND; Tờ trình về việc xin chủ trương cho đại biểu HĐND đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm về hoạt động HĐND năm 2023; Tờ trình về việc phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023; Tờ trình về việc phê chuẩn thu – chi ngân sách nhà nước năm 2023; Tờ trình về việc điều chỉnh tăng, giảm dự toán thu, chi năm 2022; Tờ trình về việc điều chỉnh nguồn kinh phí dự phòng chi phòng chống dịch; chi thực hiện nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng CSDLQG và tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt và kích hoạt tài khoàn định danh điện tử (ứng dụng VneID); Kết quả thẩm tra các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Ban KT-XH được Thường trực HĐND xã phân công; Kết quả thẩm tra các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Ban Pháp chế được Thường trực HĐND xã phân công.
Tại cuộc họp các đại biểu đã thống nhất thông qua các dự thảo Nghị Quyết: Dự thảo Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND; Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương cho đại biểu HĐND đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm về hoạt động HĐND năm 2023; Dự thảo Nghị quyết về việc phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023; Dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn thu – chi ngân sách nhà nước năm 2023; Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh tăng, giảm dự toán thu, chi năm 2022; Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh nguồn kinh phí dự phòng chi phòng chống dịch; chi thực hiện nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng CSDLQG và tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt và kích hoạt tài khoàn định danh điện tử (ứng dụng VneID).

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *