Giám sát của TT.HĐND xã An Điền trên lĩnh vực công tác giải quyết TTHC tại bộ phận 01 cửa trong 06 tháng đầu năm 2020 của UBND xã An Điền

Vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 13/5/2020, tại phòng họp UBND xã An Điền. Thường trực HĐND xã An Điền thực hiện Thông báo giám sát số 02/TB-TT.HĐND ngày 20/4/2020 của TT.HĐND xã An Điền. Nội dung giám sát công tác giải quyết TTHC tại bộ phận 01 cửa trong 06 tháng đầu năm 2020 của UBND xã An Điền. Qua buổi giám sát, đơn vị được giám sát đã báo cáo và cung cấp cho Đoàn giám sát chất vấn về số lượng TTHC đang thực hiện, tổ chức và hoạt động của bộ phận 01 cửa, đánh giá được chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế 01 cửa liên thông. Đồng thời, đơn vị được giám sát đã nêu những thuận lợi, khó khăn trong quá trình giải quyết TTHC và đề xuất phương hướng giải quyết trong thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *