Đoàn Thanh niên xã An Điền kiện toàn Ban Chấp hành Đoàn xã khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đoàn Thanh niên xã An Điền kiện toàn Ban Chấp hành Đoàn xã khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022
 
Thực hiện tháng cao điểm trấn áp các loại tội phạm và kiện toàn các tổ chức đoàn thể năm 2020 (tháng 11/2020), sáng 29/11/2020, Đoàn Thanh niên xã đã tiến hành hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành Đoàn xã khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Hữu Đức – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã, Ban Thường vụ Đoàn xã và 10/12 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành được triệu tập.
Trước khi tiến hành hội nghị, Ban Thường vụ đã tham mưu Đề án nhân sự cho Ban Thường vụ Đảng ủy xã và Ban Thường vụ Thị đoàn Bến Cát, đồng thời xin ý kiến của Cấp ủy các Chi bộ về nhân sự dự kiến cho rút tên và bổ sung. Trong hội nghị, sau khi nghe đại diện Ban Thường vụ Đoàn xã trình bày đề án và phương án nhân sự, Ban Chấp hành đã tiến hành biểu quyết cho rút tên khỏi Ban Chấp hành 7 đồng chí (do chuyển công tác khác, chuyển khỏi địa phương, ,trưởng thành Đoàn…), đồng thời tiến hành bầu bổ sung 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn xã khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Như vậy, Ban Chấp hành Đoàn xã hiện nay có 12 đồng chí (khuyết 3 đồng chí) và sẽ bổ sung sau trong năm 2021.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hữu Đức – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã đã ghi nhận những đóng góp của các Ủy viên vừa rút tên khỏi Ban Chấp hành, tin tưởng dù ở cương vị công tác nào các đồng chí cũng sẽ hướng về tổ chức Đoàn và luôn sẵn sàng hỗ trợ công tác Đoàn hết mình. Riêng đối với các đồng chí vừa được bổ sung và Ban Chấp hành, đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ gửi gấm niềm tin vào sức trẻ, nhiệt huyết tuổi thanh niên và với bản lĩnh, tri thức của mình các đồng chí sẽ luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao. Đồng thời, đồng chí còn căn dặn các đồng chí trong Ban Chấp hành phải thật sự đoàn kết, giúp đỡ nhau, chủ động trong hoạt động, tăng cường đổi mới phương thức hoạt động để ngày càng thu hút nhiều hơn nữa thành thiếu niên vào tổ chức Đoàn, Hội.
 
Nguồn: Hữu Tấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *