Đoàn Thanh niên phối hợp “Tổ cùng tiến” xã tổ chức tiếp cận các đối tượng đang quản lý trên địa bàn

ĐOÀN THANH NIÊN PHỐI HỢP “TỔ CÙNG TIẾN” XÃ AN ĐIỀN TỔ CHỨC TIẾP CẬN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐANG QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN

Chiều ngày 19/8/2020, Ban Thường vụ Đoàn xã cùng các thành viên trong “Tổ cùng tiến” xã An Điền đã đến tiếp cận 03 thanh niên chậm tiến do Đoàn Thanh niên đang quản lý trên địa bàn xã.

Đây là việc làm thường xuyên của Đoàn Thanh niên xã và các thành viên “Tổ cùng tiến” nhằm nắm bắt nhu cầu của các đối tượng. Qua theo dõi, giúp đỡ, cho đến nay, trong 03 đối tượng thì đã có 02 đối tượng có việc làm ổn định, 01 đối tượng đang đợi phỏng vấn việc làm.
#Nguồn_Fanpage_TuổitrẻAnĐiền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *