Đảng ủy xã An Điền tổ chức Hội Nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ

Sáng ngày 30/3/2023, Đảng ủy xã An Điền đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII và việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện các Đề án, Chương trình trọng tâm của thị ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
Về phía lãnh đạo Thị ủy: vinh dự đón tiếp đồng chí Hồ Phương Nam-UVTV, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy Bến Cát, cùng các ban, ngành thị về tham dự.
Hội nghị Sơ kết đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII và việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện các Đề án, Chương trình trọng tâm của thị ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đ/c Trần Thanh Liêm-Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã An Điền Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII và việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện các Đề án, Chương trình trọng tâm của thị ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng từ nay đến cuối nhiệm kỳ.

Đ/c Ngô Tấn Hồng-Bí thư Chi bộ An Sơn báo cáo nội dung tham luận

Đ/c Hồ Phương Nam-UVTV, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy Bến Cát phát biểu ý kiến chỉ đạo