Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã An Điền lần thứ XIII, Nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã An Điền lần thứ XIII, đã diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 26 đến ngày 27/5/2020. Đến dự có ông Nguyễn Hoàng Thông – Phó Bí thư thường trực Thị ủy Bến Cát, bà Lê Thị Kim Liên – Phó Chủ tịch UBND thị xã.

Thông qua Đại hội Đảng bộ đã bầu ra 13 đồng chí trong BCH Đảng bộ xã, Nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên với 15 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Đã thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Theo đó, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Loan và đồng chí Trần Thanh Liêm được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, với các nhiệm vụ: tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; năng cao hiệu lực hiệu quả nhà nước gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng; phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp gắn liền với phát triển đô thị, dịch vụ; chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; nâng cao năng suất lao động; đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân gắn với nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường, chất lượng cuộc sống nhân dân, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã An Điền, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thành công tốt đẹp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *