Đại hội CĐCS xã An Điền lần thứ VI, Nhiệm kỳ 2020-2023

Ngày 26/6/2020, CĐCS xã An Điền tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VI, NK 2020-2023 thành công tốt đẹp. Trong Đại hội đã bầu ra 04 đồng chí BCH CĐCS và 02 đồng chí UBKTCĐCS, NK 2020-203. Đồng thời, Đại hội cũng tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn nhiệm kỳ vừa qua. Trong nhiệm kỳ tới CĐCS xã tiếp tục phát huy và thực hiện Nghị quyết của Đại hội nhằm giúp đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã được giao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *