CÔNG TÁC BẦU CỬ TRƯỞNG ẤP NHIỆM KỲ 2022-2024

Mọi công tác chuẩn bị Bầu cử trưởng ấp nhiệm kỳ 2022-2024 trên địa bàn xã An Điền đã hoàn tất.
✍️✍️Đúng 6h30 ngày 26/6/2022 tại văn phòng 5 ấp: An Sơn, An Mỹ, Kiến Điền, Kiến An, Tân Lập sẽ diễn ra buổi lễ khai mạc và cử tri bắt đầu bỏ phiếu.
Cuộc bầu cử trưởng ấp nhiệm kỳ 2022 – 2024 của xã An Điền được bầu theo nguyên tắc trực tiếp và bỏ phiếu kín, bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
Bầu cử trực tiếp là cử tri đại diện hộ gia đình trực tiếp bỏ phiếu bầu ra trưởng ấp. Nguyên tắc bầu cử trực tiếp đòi hỏi cử tri đại diện hộ gia đình phải tự mình bỏ lá phiếu vào hòm phiếu.
“Bầu cử trưởng ấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi cử tri”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *