Các trường trên xã An Điền chuẩn bị công tác đón học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ học phòng dịch bệnh COVID-19

Thực hiện Công văn số 658/SGDĐT-VP, ngày 28/4/2020 của Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc cho học sinh đi học trở lại từ ngày 04/5/2020 sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch  Covid-19. Tất cả học sinh, học viên các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương đi học trở lại từ ngày 04/05/2020.
Xã An Điền có 01 trường Trung học cơ sở, 02 trường tiểu học và 01 trường Mầm Non. Mọi công tác chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo an toàn cho cho học sinh trở lại trường học, hoàn thành xong trước ngày 03/5/2020 theo chỉ đạo của Sơ giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương./.
        

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *