Bình cử, công khai thanh niên khám đạt sức khỏe nghĩa vụ quân sự chuẩn bị nhập ngũ năm 2023 xã An Điền

Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 12 năm 2022 Tại Hội trường UBND xã An Điền. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã An Điền Tổ chức thực hiện công tác bình cử, công khai thanh niên khám đạt sức khỏe NVQS chuẩn bị gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Đến dự có Trung tá Phan Bảo An – Trợ lý Quân lực BCH Quân sự thị xã Bến Cát;  Ông Trần Thanh Liêm – PBT Đảng uỷ – Chủ tịch UBND xã An Điền; Ông Lê Hữu Đức – Phó Chủ tịch UBND xã An Điền; Ông Nguyễn Minh Đức – Chủ tịch UBMTTQVN xã An Điền; cùng với Bí thư chi bộ, Trưởng Ban lãnh đạo, Trưởng Ban công tác mặt trận, ấp Đội trưởng, Công an viên các ấp và các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã.

Chấp hành Công văn số 1147/UBND-HĐNVQS ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng NVQS thị xã Bến Cát về việc thực hiện công tác gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

Căn cứ vào kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Hội đồng NVQS xã An Điền lập kế hoạch thực hiện công tác bình cử, công khai thanh niên khám đạt sức khỏe NVQS chuẩn bị gọi công dân nhập ngũ năm 2023 như sau:

Toàn xã có 28 thanh niên khám đạt sức khỏe NVQS chuẩn bị gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

Tại cuộc họp được thực hiện 04 công khai các loại danh sách nhằm bảo đảm khách quan công bằng ở địa phương gồm:

– Danh  sách công dân miễn gọi nhập ngũ.

– Danh sách công dân tạm hoãn gọi nhập ngũ.

– Danh sách công dân không đủ điều kiện nhập ngũ.

– Danh sách công dân đủ điều kiện nhập ngũ.

Tại cuộc họp đồng chí Trần Thanh Liêm – Chủ tịch Hội đồng Nghĩ vụ quân sự xã nhấn mạnh tiếp tục quán triệt những Thông tư, Hướng dẫn trong công tác gọi công dân nhập ngũ năm 2023, đồng thời yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự xã tham mưu UBND xã chỉ đạo phân công các ban ngành, đoàn thể, thành viên Hội đồng NVQS tổ chức thực “3 gặp, 4 biết” để nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình của mỗi thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ và Phải tập trung giáo dục tuyên truyền học tập sâu rộng trong nhân dân về Luật Nghĩa vụ quân sự, truyền thống cách mạng của địa phương.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *