Ban CTMT ấp Kiến Điền ra quân hưởng ứng tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023

Sáng ngày 02/6/2023, Ban công tác Mặt trận ấp phối hợp với Ban lãnh đạo ấp, Ban phát triển nông thôn mới, Tổ tự quản Bảo vệ Môi tường ấp tổ chức ra quân hưởng ứng tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023 với chủ đề “Nước an toàn và đầy đủ cho mọi người” gắn với “Sử dụng nguồn nguyên liệu xanh là góp phần bảo vệ môi trường”.


Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2023, Ban Công tác Mặt trận ấp phối hợp tổ chức vận động vệ sinh Tuyến đường văn minh đô thị gắn với thực hiện Đề án “Công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hoá – văn minh” trên địa bàn xã. Tại buổi ra quân đã vận động các hộ dân cùng tham gia dọn dẹp, vệ sinh môi trường, phát quang, chặt cây che khuất tầm nhìn trên tuyến đường AĐ45, ấp Kiến Điền có chiều 400m.

Nhằm tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò tự quản tại các tuyến đường giao thông nông thôn, vận động, nâng cao nhận thức cho người dân về thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, việc giữ gìn trật tự đô thị, bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, giữ gìn vệ sinh chung nhằm xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch đẹp, thực hiện nếp sống văn minh đô thị./.


Ban CTMT ấp Kiến Điền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *