Ban chỉ đạo 138 xã An Điền tổ chức họp định kỳ tháng 6 năm 2023

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã An Điền (gọi tắt là Ban chỉ đạo 138).
Tại cuộc họp BCĐ138 xã An Điền, các thành viên của Ban chỉ đạo đã báo cáo tình hình an ninh trật tự của địa bàn quản lý, báo cáo tình hình hoạt động của các tổ phòng chống bạo lực gia đình, các nhóm trẻ hoạt động trên địa bàn các ấp. Báo cáo công tác vận động nhân dân phối hợp trang bị đèn đường năng lượng mặt trời. Công tác triển khai thu thập hồ sơ cấp căn cước công dân định danh điện tử mức 2 cũng như việc cài đặt App VneID. Báo cáo các công tác về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Công tác hoà giải 6 tháng đầu năm. Tình hình triển khai việc thành lập các tổ liên gia PCCC. Tại cuộc họp các ngành Y tế, Công an xã và Văn phòng uỷ ban báo cáo về việc triển khai công tác kiểm tra di biến động về dân số.
Sau khi nghe báo cáo của các thành viên Ban chỉ đạo 138 xã, đồng chí Lê Hữu Đức, Phó chủ tịch UBND xã An Điền đã có phát biểu chỉ đạo về công tác đã và đang thực hiện. “Tình hình An ninh trật tự trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm chỉ ra các ưu điểm đạt được và các mặt hạn chế, qua 6 tháng đầu năm lực lượng công an xã đã phát huy tốt các nguồn nhân lực để thực hiện đảm bảo các công tác được giao, ngoài ra còn các mặt hạn chế đã thể hiện qua báo cáo. Tình hình kích hoạt định danh điện tử rất tích cực qua nhiều hình thức tuyên truyền vận động, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc đã được báo cáo. Đề nghị thống kê, ghi chú cụ thể các trường hợp để báo cáo lại các trường hợp vướng mắc và các trường hợp đã làm, tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa để nâng cao kết quả thực hiện định danh điện tử. Xem xét đề xuất “phủ xanh định danh điện tử” tiến tới thực hiện ở các đoàn, hội, ấp đề nghị ngành công an tham mưu thực hiện. Xem xét lại các từng đồng chí tổ trưởng, tổ phó Tổ nhân dân tự quản về cách thức trong thực hiện nhiệm vụ. Rút kinh nghiệm để thực hiện rà soát dân số kịp thời và chính xác hơn nữa, phân công từng cộng tác viên của ấp, cập nhật thường xuyên tình hình dân số địa bàn, kiện toàn bổ sung các nhân sự phụ trách dân số. Kiện toàn nhân sự các ấp sau khi trao đổi với ngành chuyên môn. Tại điểm Bia tưởng niệm ấp Kiến Điền thuộc khu vực đất công, hiện do đình quản lý, đã có trao đổi với Ban quí tế đình để xử lý vụ việc. Miếu bà chúa xứ ấp Kiến An có xảy ra vụ việc mê tín dị đoan đã được lãnh đạo địa phương xác minh vụ việc, đề nghị ngành chức năng làm rõ xử lý theo quy định. Đề nghị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân, từng nghành cần có sự phối hợp trao đổi thông tin cùng nhau giải quyết. Phát huy hơn nữa về vai trò nhiệm vụ, tăng cường trao đổi phản ánh sự việc. Xử lý nghiêm các trường hợp cờ bạc trái phép, năm tình hình vụ việc về tuyên truyền đạo trái phép. Tăng cường công tác quản lý về trật tự xây dựng”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *