An Điền Triển khai tuyên truyền và hướng dẫn tạo tài khoản, nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến; Công tác chuyển đổi số; App Bình Dương Số Luật Căn cước công dân; Luật cư trú Công tác Phòng cháy và Chữa cháy; Luật Đất đai – Xây dựng

Tối ngày 24 tháng 5 năm 2023, tại hội trường UBND xã An Điền UBND xã An Điền tổ chức tuyên truyền hướng dẫn tạo tài khoản, nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến; Công tác chuyển đổi số; App Bình Dương Số, App VneID, Căn cước công dân; Luật cư trú, Công tác Phòng cháy và Chữa cháy, Luật Đất đai – Xây dựng cho hơn 120 cá nhân, hộ gia đình tại khu dân cư Rạch Bắp xã An Điền.
Buổi tuyên truyền nhằm nâng cao tinh thần tích cực tìm hiểu kiến thức, pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nắm vững những mối nguy hiểm về cháy, nổ tại nơi làm việc, nơi ở và các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên chú trọng việc quản lý và sử dụng an toàn nguồn lửa, nguồn nhiệt và các chất dễ cháy khác ở mọi lúc, mọi nơi, biết cách xử lý kịp thời khi có cháy xảy ra. Thường xuyên tự kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, phát hiện và khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót về phòng cháy và chữa cháy tại cơ sở để hạn chế thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho bản thân các gia đình, tuyên truyền cho cộng đồng dân cư hiểu rõ sự cần thiết của các lối thoát nạn trong trật tự xây dựng gắn liền với an toàn phòng cháy chữa cháy.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *