An Điền tổ chức tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 45/NQ-CP và Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020; Tổng kết việc thực hiện Đề án đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân giai đoạn 2016-2020

AN ĐIỀN TỔNG KẾT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 45/NQ-CP VÀ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN GIAI ĐOẠN 2011-2020; TỔNG KẾT VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐOÀN KẾT TẬP HỢP TNCN GIAI ĐOẠN 2016-2020

Nhằm báo cáo kết quả công tác thực hiện chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020, kết quả thực hiện việc triển khai Đề án Đoàn kết tập hợp TNCN tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 – 2020 thực hiện trên địa bàn xã An Điền, tổng kết đánh giá tình hình triển khai từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, chỉ ra những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện đề án, chương trình phát triển thanh niên, đồng thời thảo luận đề ra những giải pháp nhằm giải quyết những khó khăn trên.

Chiều ngày 30/6/2020, Ban Chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên phối hợp cùng Ban Tổ chức đề án Đoàn kết tập hợp TNCN xã An Điền tổ chức Hội nghị tổng kết công tác triển khai thực hiện chương trình phát triển thanh niên xã An Điền giai đoạn 2011-2020; Hội nghị tổng kết Đề án Đoàn kết tập hợp TNCN tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 – 2020 thực hiện trên địa bàn xã An Điền.
Đến dự có Hội nghị có đồng chí Huỳnh Minh Sáng – Phó Bí thư Thị Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Thị xã Bến Cát, đồng chí Trần Thanh Liêm – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã An Điền cùng các đồng chí thành viên ban Chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên, Ban Tổ chức đề án Đoàn kết tập hợp TNCN xã An Điền và hơn 30 đoàn viên, hội viên TNCN, nữ công nhân nhà trọ cùng về dự.

Hội nghị đã diễn ra với các nội dung như: Thông qua báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 45/NQ-CP và chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Quyết định 40/2011/QĐ-TTg; Thông qua báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án Đoàn kết tập hợp TNCN tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 – 2020 thực hiện trên địa bàn xã An Điền, đồng thời hội nghị đã thảo luận và đóng góp ý kiến liên quan đến công tác tập hợp thanh niên, chăm lo quyền và lợi ích chính đáng cho thanh niên, chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc cũng như đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng của các buổi sinh hoạt đoàn, Hội TNCN nhà trọ…

Cũng nhân dịp này, nhằm kịp thời động viên những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện chương trình phát triển thanh niên xã An Điền giai đoạn 2011-2020 và trong công tác thực hiện Đề án Đoàn kết tập hợp TNCN tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 – 2020 thực hiện trên địa bàn xã An Điền Ban Chỉ đạo đã đề nghị và khen thưởng 05 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc (Trong đó Chương trình phát triển thanh niên 2 tập thể và 5 cá nhân, Đề án Đoàn kết tập hợp TNCN là 3 tập thể và 8 cá nhân)

(Nguồn: Fanpage Tuổi trẻ An Điền)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *