An Điền tổ chức hội nghị Ban Công tác Mặt trận dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2022-2024

Từ ngày 24/5/2022 đến ngày 25/5/2022, xã An Điền đã tổ chức hội nghị Ban Công tác Mặt trận 05/05 ấp để dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2022-2024.

Tham dự các hội nghị có đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã và thành viên Ban CTMT ấp các ấp tham dự hội nghị.

Tại hội nghị đồng chí Trưởng ban CTMT các ấp đã nêu mục đích, yêu cầu hội nghị, đọc quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã công bố ngày bầu cử là ngày 26/6/2022 (Chủ nhật), giới thiệu về tiêu chuẩn Trưởng ấp và giới thiệu danh sách dự kiến người ra ứng cử ứng cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2022-2024.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, giới thiệu người ứng cử Trưởng ấp, qua thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu đã thống nhất giới thiệu 10 người ra ứng cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2022-2024 để trình hội nghị nhân dân thảo luận danh sách người ứng cử (Hiệp thương lần 2) được diễn ra từ ngày 30/5/2022 đến ngày 02/6/2022.

Cũng trong hội nghị này, Ban Thường trực đã lồng ghép tổ chức hội nghị Ban CTMT ấp để giới thiệu người ứng cử Ban thanh tra nhân dân xã nhiệm kỳ 2022-2024, đã giới thiệu 09 người ra ứng cử, hội nghị bầu Ban thanh tra nhân dân xã được diễn ra từ ngày 30/5/2022 đến ngày 02/6/2022 tại các ấp./.

MTTQ xã An Điền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *