An Điền phối hợp tập huấn và ra mắt mô hình “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm”

Chiều ngày 19/7/2022, MTTQ xã An Điền phối hợp tập huấn và ra mắt mô hình “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm” tại ấp Kiến Điền.

Đến dự và báo cáo tại hội nghị có ông Nguyễn Thái Sơn –Phó trưởng phòng xây dựng phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc công an tỉnh Bình Dương; ông Nguyễn Trọng Quốc – PCT Ủy ban MTTQVN thị xã, ông Nguyễn Minh Đức – Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, cùng với đại diện cấp ủy, thành viên Ban CTMT ấp, chi hội đoàn thể, 10 thành viên Ban điều hành và 100 hộ dân tham gia thực hiện mô hình.

Nhằm huy động sức mạnh của toàn dân tham gia phòng, ngừa tội phạm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, thực hiện tốt công tác cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ, tạo việc làm cho đối tượng phạm tội nhằm ngăn ngừa phát sinh tội phạm, giảm tỷ lệ tái phạm tại cộng đồng dân cư; xây dựng môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh từ mỗi gia đình và khu dân cư, xây dựng và duy trì mô hình để làm nồng cốt cho Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm”, thông qua thực hiện mô hình tạo sự chuyển biến trong việc xây dựng xã, khu dân cư lành mạnh, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tại hội nghị ông Nguyễn Thái Sơn – Phó trưởng phòng xây dựng phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc công an tỉnh đã thông tin, trao đổi với những thành viên Ban CTMT ấp, chi hội đoàn thể, thành viên Ban điều hành và hộ dân tham gia thực hiện mô hình những kiến thức cơ bản về tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm tại địa bàn dân cư, về những thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, nhất là qua mạng internet, điện thoại, tin nhắn…..

Trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã tiếp tục hướng dẫn Ban điều hành xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động của mô hình nhằm duy trì và phát huy hiệu quả của mô hình tại cộng đồng dân cư làm nồng cốt cho Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm” và tiếp tục nhân rộng thực hiện trên địa bàn xã./.

                                                                                                                        Mặt trận xã An Điền

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *